[:ca][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 1[/apress_heading][vc_column_text]

Organització

El Dept. Educació i la Fundació Bankia per la Formació Dual organitza l’esdeveniment les 24H innovació® Barcelona per Dualiza Bankia. Aquest esdeveniment està basat en un altre esdeveniment anomenat les 24H d’innovació®, organitzat des del 2007 per ESTIA. Les 24H d’innovació® Barcelona per Dualiza Bankia és un esdeveniment gratuït, obert a diferents públics (estudiants, creatius, professionals, assalariats, empreses, creadors…) a Catalunya i fora d’ella.

Les 24H d’innovació no és un concurs. És l’oportunitat de participar en una experiència basada en una manera d’aprenentatge actiu de coneixement, vinculat a la innovació i la creativitat. Per recompensar el treball i el compromís dels participants, es distribueixen obsequis als participants. Els obsequis distribuïts seran recompenses, però no són una motivació per a participar. És per això que l’organització no divulgarà la llista completa dels obsequis abans que els guanyadors per categoria siguin designats pel jurat.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 2[/apress_heading][vc_column_text]

Quota de participació

La inscripció i la participació a les 24H de la innovació són gratuïtes dins del límit del nombre de places fixes establertes per l’organització.

Els àpats dels participants correran a càrrec depenent de les hores i dia de començament (per exemple de dimecres a la nit a dijous al matí) dels organitzadors sota reserva d’inscripció a la pàgina web oficial de les 24H d’innovació® Barcelona.

No obstant això, els organitzadors no es fan responsables de les despeses d’allotjament i desplaçament dels participants i totes les altres despeses incorregudes pels participants durant les 24H d’innovació®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 3[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidats de participació

Les 24H d’innovació® és un esdeveniment que està obert potencialment a tota persona física major d’edat. No obstant això, tot participant ha d’inscriure’s prèviament a la pàgina oficial de les 24H d’innovació® – www.24hbcn.com abans de la data límit fixada pels organitzadors.

Els organitzadors es reserven el dret de denegar la participació a tota persona si s’arriba al nombre màxim de places o per una altra raó sense haver de justificar la seva decisió.

L’accés a l’edifici o el lloc dedicat per a l’edició serà potencialmente denegat a les persones no inscrites a les 24H d’innovació®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 4[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidats de presentació de temes per a les 24H d’innovació®

Qualsevol organització pot presentar un tema gratuïtament durant una edició de les 24H d’innovació. Diferents tipus de temes poden ser proposats: un tema d’investigació i desenvolupament, una nova idea, una necessitat, un nou concepte, un problema…

En presentar el tema a la pàgina oficial de les 24H d’innovació®, l’empresa és identificada com a líder del projecte durant les 24H d’innovació.

Els líders de projectes es comprometen a comunicar només informacions exactes, reals i sinceres. Cada líder de projecte podrà ser preguntat per precisions o justificacions suplementàries pels organitzadors de les 24H d’innovació®.

Els temes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació® romanen confidencials i són únicament transmesos al responsable de les 24H d’innovació®.

Després de la validació del tema, els organitzadors contactaran posteriorment amb cada líder de projecte amb l’objectiu de proposar una síntesi del tema en forma d’una diapositiva que serà desvetllat públicament als participants durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’innovació®.

Tota persona que participa a les 24H d’innovació® es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i propietat intel·lectual (article 6).

Els temes han de ser imperativament presentats a la pàgina oficial de les 24H d’innovació®: www.24hbcn.com. Les presentacions poden estar escrites en català, castellà, anglès.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 5[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidats per a la constitució d’equips i atribució de temes

La constitució d’equips és lliure i no serà imposada pels organitzadors de les 24H d’innovació®. Les normes per a formar els equips són les següents:

Els temes proposats per diferents líders de projecte seran desvetllats pels organitzadors de les 24H d’innovació® durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’innovació® i els participants podran triar el seu tema amb un límit de 10 places com a màxim per equip i per tema.

Els organitzadors poden autoritzar o no que diversos equips treballin sobre el mateix tema.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 6[/apress_heading][vc_column_text]

Confidencialitat i propietat intel·lectual

Totes les informacions comunicades pels líders de projecte als organitzadors de les 24H d’innovació® queden confidencials fins a l’obertura de les les 24H d’innovació®.

Tots els participants de les 24H d’innovació® es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a que podran tenir accés durant les 24H d’innovació®.

Els líders de projecte tenen la completa propietat intel·lectual de les idees i dels projectes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació®. Les 24H d’innovació® es regirà per la llei de la propietat intel·lectual espanyola.

Els membres del jurat de les 24H d’innovació® es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a les que tindran accés durant les 24H d’innovació®.

Els participants es comprometen a enviar la màxima quantitat de resultats i de documents produïts durant les 24H d’innovació® als líders de projecte que són a l’origen del seu projecte. Els participants i els líders de projecte estan convidats a posar-se d’acord sobre les informacions i els resultats que puguin ser desvetllats durant la presentació de 3 minuts davant del jurat.

No obstant això, si les parts interessades no poden arribar a un acord, les defenses dels projectes pels equips de desenvolupament es podran dur a terme a porta tancada de manera excepcional sempre que ambdues parts facin una sol·licitud explícita als organitzadors. Els organitzadors es reserven el dret a denegar la demanda sense justificar la seva decisió.

Els organitzadors de les 24H d’innovació® es comprometen a no sol·licitar royalties sobre els resultats obtinguts durant les 24H d’innovació®.

D’aquesta manera, els líders de projectes i els participants tindran plena llibertat d’explotació i industrialització dels resultats després de les 24H d’innovació®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 7[/apress_heading][vc_column_text]

Designació dels guanyadors de les 24H d’innovació®

Després de les 24H de desenvolupament, els equips presentaran en 3 minuts els seus treballs davant el jurat compost per experts de la innovació. Després de les presentacions, el jurat seleccionarà els millors projectes i desenvolupaments efectuats durant les 24H d’innovació®. Als membres d’aquests equips de desenvolupament se’ls reconeixerà el treball realitzat a la clausura de l’esdeveniment.

Els projectes i desenvolupaments seran jutjats pels membres del jurat basant-se en els següents criteris:

Els guanyadors i líders de projectes autoritzen als organitzadors i socis de les 24H d’innovació® a publicar el seu nom i cognom, les dades de contacte completes de la seva empresa i organització matriu (si correspon) en el context de les accions de comunicació, sense poder reclamar cap dret, i això dins dels límits de confidencialitat del projecte.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 8[/apress_heading][vc_column_text]

Calendari de les 24H d’innovació®

Aquest calendari pot ser adaptat per l’organitzador en funció de la mesura de l’esdeveniment.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 9[/apress_heading][vc_column_text]

Responsabilitats i renúncies

Tota persona participant de les 24H d’innovació® accepta el present reglament i, es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i de propietat intel·lectual (article 6).

El Dept. Educació i la fundació Dualiza Bankia per la Formació Dual com a organitzadors de les 24h d’innovació® Barcelona així com els representants legals de ESTIA no poden en cap cas fer-se responsables de qualsevol comportament que falti en aquestes obligacions.

El Dept. Educació i la fundació Dualiza Bankia per la Formació Dual com a organitzadors de les 24h d’innovació® Barcelona així com els representants legals de ESTIA es reserven el dret d’anul·lar la candidatura i participació de tota persona que no respecti aquest reglament, els materials, el local, tercers …

El candidat es compromet a no presentar cap recurs sobre les condicions organitzatives de les 24H d’innovació, els resultats i les decisions del jurat.

Reglament actualitzat l’1 de setembre de 2019[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:es][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 1[/apress_heading][vc_column_text]

Organización

El Dept. Educació y la Fundación Bankia por la Formación Dual organiza el evento las 24H innovación® Barcelona por Dualiza Bankia. Este evento está basado en otro evento llamado las 24H de innovación®, organizado desde el 2007 por ESTIA. Las 24H de innovación® Barcelona por Dualiza Bankia es un evento gratuito, abierto a diferentes públicos (estudiantes, creativos, profesionales, asalariados, empresas, creadores…) en Cataluña y fuera de ella.

Las 24H de innovación no es un concurso. Es la oportunidad de participar en una experiencia basada en un modo de aprendizaje activo de conocimiento, vinculado a la innovación y la creatividad. Para recompensar el trabajo y el compromiso de los participantes, se distribuyen obsequios a los participantes. Los obsequios distribuidos serán recompensas, pero no son una motivación para participar. Es por ello que la organización no divulgará la lista completa de los obsequios antes de que los ganadores por categoría sean designados por el jurado.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 2[/apress_heading][vc_column_text]

Cuota de participación

La inscripción y la participación a las 24H de innovación® son gratuitas dentro del límite del número de plazas fijas establecidas por la organización.

Las comidas de los participantes correrán a cargo dependiendo las horas y día de comienzo (por ejemplo del miércoles por la noche al jueves por la mañana) de los organizadores bajo reserva de inscripción en la página web oficial de las 24H de innovación® Barcelona.

Sin embargo, los organizadores no se hacen responsables de los gastos de alojamiento y desplazamiento de los participantes y todos los otros gastos incurridos por los participantes durante las 24H de innovación®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 3[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidades de participación

Las 24H de innovación® es un evento que está abierto potencialmente a toda persona física mayor de edad. Sin embargo, todo participante tiene que inscribirse previamente en la página oficial de las 24H de innovación® – www.24hbcn.com antes de la fecha límite fijada por los organizadores.

Los organizadores se reservan el derecho de denegar la participación a toda persona si el número máximo de plazas es alcanzado o por otra razón sin tener que justificar su decisión.

El acceso al edificio o el lugar dedicado para la edición será potencialmente denegado a las personas no inscritas a las 24H de innovación®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 4[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidades de presentación de temas para las 24H de innovación®

Qualquier organización puede presentar un tema gratuitamente durante una edición de las 24H de innovación. Diferentes tipos de temas pueden ser propuestos: un tema de investigación y desarrollo, una nueva idea, una necesidad, un nuevo concepto, un problema…

Al presentar el tema en la página oficial de las 24H de innovación®, la empresa es identificada como líder del proyecto durante las 24H de innovación®.

Los líderes de proyectos se comprometen a comunicar solamente informaciones exactas, reales y sinceras. Cada líder de proyecto podrá ser preguntado por precisiones o justificaciones suplementarias por los organizadores de las 24H de innovación®.

Los temas presentados en la página de las 24H de innovación® permanecen confidenciales y son únicamente transmitidos al responsable de las 24H de innovación®.

Después de la validación del tema, los organizadores contactarán posteriormente con cada líder de proyecto con el objetivo de proponer una síntesis del tema en forma de una diapositiva que será desvelado públicamente a los participantes durante la ceremonia de apertura de las 24H de innovación®.

Toda persona que participa en las 24H de innovación® se compromete a respetar las cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual (artículo 6).

Los temas tienen que ser imperativamente presentados en la página oficial de las 24H de innovación®: www.24hbcn.com. Las presentaciones pueden estar escritas en catalán, castellano, inglés.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 5[/apress_heading][vc_column_text]

Modalidades para la constitución de equipos y atribución de temas

La constitución de equipos es libre y no será impuesto por los organizadores de las 24H de innovación®. Las normas para formar los equipos son las siguientes:

Los temas propuestos por diferentes líderes de proyecto serán desvelados por los organizadores de las 24H de innovación® durante la ceremonia de apertura de las 24H de innovación® y los participantes podrán elegir su tema con un límite de 10 plazas como máximo por equipo y por tema.

Los organizadores pueden autorizar o no que varios equipos trabajen sobre el mismo tema.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 6[/apress_heading][vc_column_text]

Confidencialidad y propiedad intelectual

Todas las informaciones comunicadas por los líderes de proyecto a los organizadores de las 24H de innovación® quedan confidenciales hasta la apertura de las 24H de innovación®.

Todos los participantes de las 24H de innovación® se comprometen a respetar la confidencialidad de las informaciones a las que podrán tener acceso durante las 24H de innovación®.

Los líderes de proyecto tienen la completa propiedad intelectual de las ideas y de los proyectos presentados en la página de las 24H de innovación®. Las 24H de innovación® se regirá por la ley de la propiedad intelectual española.

Los miembros del jurado de las 24H de innovación® se comprometen a respetar la confidencialidad de las informaciones a las que tendrán acceso durante las 24H de innovación®.

Los participantes se comprometen a enviar la máxima cantidad de resultados y de documentos producidos durante las 24H de innovación® a los líderes de proyecto que son al origen de su proyecto. Los participantes y los líderes de proyecto están invitados a ponerse de acuerdo sobre las informaciones y los resultados que puedan ser desvelados durante la presentación de 3 minutos delante del jurado.

Sin embargo, si las partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo, las defensas de los proyectos por los equipos de desarrollo podrán efectuarse a puertas cerradas de forma excepcional siempre que ambas partes hagan una solicitud explícita a los organizadores. Los organizadores se reservan el derecho a denegar la demanda sin justificar su decisión.

Los organizadores de las 24H de innovación® se comprometen a no solicitar royalties sobre los resultados obtenidos durante las 24H de innovación®.

De este modo, los líderes de proyectos y los participantes tendrán plena libertad de explotación y industrialización de los resultados después de las 24H de innovación®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 7[/apress_heading][vc_column_text]

Designación de los ganadores de las 24H de innovación®

Después de las 24 horas de desarrollo, los equipos presentarán en 3 minutos sus trabajos delante del jurado compuesto por expertos de la innovación. Después de la presentaciones, el jurado seleccionará los mejores proyectos y desarrollos efectuados durante las 24H de innovación®. A los miembros de estos equipos de desarrollo se les reconocerá el trabajo realizado en la clausura del evento.

Los proyectos y desarrollos serán juzgados por los miembros del jurado basándose en los siguientes criterios:

Los ganadores y líderes de proyectos autorizan a los organizadores y socios de las 24H de innovación® a publicar su nombre y apellido, los datos de contacto completos de su empresa y organización matriz (si corresponde) en el contexto de las acciones de comunicación, sin poder reclamar ningún derecho, y esto dentro de los límites de confidencialidad del proyecto.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 8[/apress_heading][vc_column_text]

Calendario de las 24H de innovación®

Este calendario puede ser adaptado por el organizador en función de la medida del evento.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTÍCULO 9[/apress_heading][vc_column_text]

Responsabilidades y renuncias

Toda persona participante de las 24H de innovación® acepta el presente reglamento y se compromete a respetar las cláusulas de confidencialidad y de propiedad intelectual (artículo 6).

El Dept. Educació y la fundación Dualiza Bankia por la Formación Dual como organizadores de las 24H de innovación® Barcelona así como los representantes legales de ESTIA no pueden en ningún caso hacerse responsables de cualquier comportamiento que falte en estas obligaciones.

El Dept. Educació y la fundación Dualiza Bankia por la Formación Dual como organizadores de las 24H de innovación® Barcelona así como los representantes legales de ESTIA se reservan el derecho de anular la candidatura y participación de toda persona que no respete este reglamento, los materiales, el local, terceros…

El candidato se compromete a no presentar ningún recurso sobre las condiciones organizativas de las 24H de innovación, los resultados y las decisiones del jurado.

Reglamento actualizado el 1 de septiembre de 2019.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 1[/apress_heading][vc_column_text]

Organization

The Education Dept. and the Bankia Foundation for Dual Training organizes the 24H innovation® Barcelona event by Dualiza Bankia. This event is based on another event called 24H of innovation®, organized since 2007 by ESTIA. The 24H of innovation® Barcelona by Dualiza Bankia is a free event, open to different audiences (students, creatives, professionals, employees, companies, creators…) in Catalonia and beyond.

The 24H of innovation is not a contest. It is the opportunity to participate in an experience based on active learning, linked to innovation and creativity. To reward the work and commitment of the participants, gifts are distributed to the participants. Distributed gifts will be the rewards, but they are not a motivation to participate. That is why the organization will not disclose the complete list of gifts before the winners by category are selected by the jury.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 2[/apress_heading][vc_column_text]

Participation fee

Registration and participation at the 24H of innovation are free within the limit of the number of fixed places established by the organization.

Meals for the participants will be in charge depending on the start time and day (for example from Wednesday night to Thursday morning) by the organizers subject to reservation of registration on the official website of the 24H of innovation® Barcelona.

However, the organizers are not responsible for the accommodation and travel expenses of the participants and all other expenses incurred by the participants during the 24H of innovation®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 3[/apress_heading][vc_column_text]

Modalities of participation

The 24H of innovation® event is potentially open to any person of legal age. However, each participant has to register in advance on the official website of the 24H of innovation® – www.24hbcn.com before the deadline set by the organizers.

The organizers reserve the right to deny participation to any person if the maximum number of places is covered or for another reason without having to justify their decision.

Access to the building and areas for the event will be potentially denied to people not registered at the 24H of innovation®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 4[/apress_heading][vc_column_text]

Modalities for presenting topics for the 24H of innovation®

Any organization can present a topic for free during a 24H of innovation edition. Different types of topics can be proposed: a research and development topic, a new idea, a need for a new concept, a problem…

By presenting the topic on the official website of the 24H of innovation®, the company is identified as the project leader during the 24H of innovation.

Project leaders undertake to communicate only accurate, real and honest informations. Each project leader may be asked for details or additional justifications by the organizers of the 24H of innovation®.

The topics presented on the 24H of innovation® website remain confidential and are only transmitted to the head of the 24H of innovation®.

Once the topic is validated, the organizers will subsequently contact to each project leader with the aim of proposing a synthesis of the topic in the form of a slide that will be publicly disclosed to the participants during the opening ceremony of the 24H of innovation®.

Each person who participates in the 24H of innovation® undertakes to respect the confidentiality and intellectual property clauses (article 6).

Topics necessarily have to be presented on the official website of the 24H of innovation®: www.24hbcn.com. LPresentations can be written in Catalan, Spanish, English.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 5[/apress_heading][vc_column_text]

Modalities for the formation of teams and the assignment of topics

The formation of teams is free and will not be imposed by the organizers of the 24H of innovation®. The rules for team formation are as follows:

The topics proposed by different project leaders will be revealed by the organizers of the 24 hours of innovation® during the opening ceremony of the 24 hours of innovation® and the participants will be able to choose their topic in a maximum of 10 places per team and per topic.

Organizers may or may not authorize several teams to work on the same subject.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 6[/apress_heading][vc_column_text]

Confidentiality and intellectual property

All information communicated by the project leaders to the organizers of the 24 hours of innovation® is kept confidential until the opening of the 24 hours of innovation®.

All the participants of the 24H of innovation® undertake to respect the confidentiality of the information to which they can have access during the 24H of innovation®.

Project leaders retain full intellectual property of the ideas and projects presented on the 24H of innovation® website. The 24H of innovation® will be governed by the Spanish intellectual property law.

The members of the jury of the 24H of innovation® undertake to respect the confidentiality of the information to which they will have access during the 24H of innovation®.

Participants undertake to send the maximum amount of results and documents produced during the 24 hours of innovation® to the project leaders who are at the origin of their project. Participants and project leaders are invited to agree on the information and results that may be revealed during the 3-minute presentation in front of the jury.

However, if the interested parties cannot reach an agreement, the defense of the projects by the development teams may be made behind closed doors on an exceptional basis provided that both parties make an explicit request to the organizers. The organizers reserve the right to deny the claim without justifying their decision.

The organizers of the 24H of innovation® agree not to request royalties on the results obtained during the 24H of innovation®.

In this way, project leaders and participants will have full freedom of exploitation and industrialization of the results after 24H of innovation®.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 7[/apress_heading][vc_column_text]

Designation of the winners of the 24 hours of innovation®

After 24 hours of development, the teams will present their work in 3 minutes in front of the jury composed of innovation experts. After the presentations, the jury will select the best projects and developments carried out during the 24H of innovation®. The members of these development teams will be recognized for the work done at the closing of the event.

Projects and developments will be judged by the jury based on the following criteria:

The winners and project leaders authorize the organizers and partners of the 24 hours of innovation® to publish their first and last name, the complete contact details of their company and parent organization (if applicable) in the communication action context, without being able to claim any rights, and this within the limits of confidentiality of the project.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 8[/apress_heading][vc_column_text]

24H of innovation® calendar

The organizer may adjust this calendar depending on the measure of the event.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” enable_delimiter_9_10=”” style=”heading_style9″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]ARTICLE 9[/apress_heading][vc_column_text]

Responsibilities and disclaimers

Any person participating in the 24 hours of innovation® accepts these regulations and undertakes to respect the confidentiality and intellectual property clauses (Article 6).

In any case, the Education Dept. and the Dualiza Bankia Foundation for Dual Training as organizers of the 24h of innovation® Barcelona as well as the legal representatives of ESTIA cannot be held responsible for any behavior that is missing in these obligations.

The Education Dept. and the Dualiza Bankia Foundation for Dual Training as organizers of the 24 hours of innovation® Barcelona as well as the legal representatives of ESTIA reserve the right to cancel the participation of any participant who does not respect this regulation, the materials, the place, third parties …

The candidate agrees not to appeal against the organizational conditions of the 24 hours of innovation, the results and the decisions of the jury.

Regulation last updated on September 1, 2019.[/vc_column_text][apress_spacer height=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:]