[:ca][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” content_alignment=”left” enable_delimiter=”” style=”heading_style1″ title_font_options=”tag:h1|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:div” subheading_margin=”margin-bottom:30″ heading_margin=”margin-bottom:20″]Preguntes freqüents[/apress_heading][vc_column_text]

Què són les 24 hores d’Innovació Barcelona?

És un esdeveniment que se celebrarà durant els dies 15 i 16 d’abril de 2021. L’objectiu és concentrar tota la potència de creativitat de l’alumnat d’FP durant 24 hores, on hauran de idear, prototipar i presentar una solució a un dels 24 reptes proposats per empreses.[/vc_column_text][vc_column_text]

I els horaris?

El dia 15 començarà l’esdeveniment a les 9:00 AM amb una introducció fins les 10:00 AM.
Les 24h comencen a contar a les 10:00 AM, finalitzant el temps de prototipatge a les 10:00 AM del dia 16.
Finalitzat el temps per a resoldre els reptes i fins les 11:30 AM es durà a terme la presentació dels resultats i de 11:30 a 12:00 AM es farà efectiva l’entrega de premis.
[/vc_column_text][vc_column_text]

On se celebrarà l’esdeveniment?

Aquest any i donada la situació de pandèmia; les 24H d’Innovació Barcelona seran completament online i desde casa. Una gran oportunitat per a conèixer eines útils de digitalització. Aprofiteu la facilitat del format online.[/vc_column_text][vc_column_text]

Necessito ordinador?

En ser un esdeveniment completament online, preciseu d’un ordinador i xarxa amb els requeriments mínims per a suportar programes de videoconferència. En general qualsevol xarxa domèstica i amb un ordinador apte per a realitzar tasques ofimàtiques hi ha prou. Recomanem que feu servir xarxa cablejada sempre que sigui possible.[/vc_column_text][vc_column_text]

Com es formen els grups?

Aquesta edició els grups es formaran fent servir Eduteams una eina desenvolupada per l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC). A tots els alumnes seleccionats se’ls enviarà un formulari de personalitat i habilitats i fent servir IA es formaran grups màximament heterogenis per a una col·laboració eficient.[/vc_column_text][vc_column_text]

Quant costa la inscripció?

La inscripció és totalment gratuïta, tant per l’alumnat com pel centre.[/vc_column_text][vc_column_text]

Menjar a les 24h?

Tindreu franges horàries preestablertes per a realitzar cada un dels àpats. [/vc_column_text][vc_column_text]

Dormir a les 24h?

En principi tindràs les 24 hores, des de l’inici fins al final, per poder treballar, però si vols descansar tu i el teu equip podreu organitzar els descansos de la manera que considereu més adient.[/vc_column_text][vc_column_text]

Qui podrà participar a l’esdeveniment?

Podrà participar qualsevol alumne major d’edat cursant un Cicle Formatiu de qualsevol especialitat.[/vc_column_text][vc_column_text]

On puc trobar les bases?

En aquest ENLLAÇ trobareu el reglament de les 24H d’Innovació Barcelona.[/vc_column_text][vc_column_text]

Quins tipus de reptes hi trobarem?

Els reptes seran de tota mena d’especialitat com per exemple màrqueting, informàtica, salut, fabricació, electrònica, automoció o química entre d’altres. I les solucions podran ser de tota mena, des de productes, software, serveis, creacions artístiques, etcètera. No hi ha límit a la vostra creativitat i originalitat.[/vc_column_text][vc_column_text]

Com podré fer el prototip?

A la presentació de l’esdeveniment es presentaran diferents eines que posarem a la teva disposició per tal de poder prototipar tot allò que vulguis proposar com a solució del repte.[/vc_column_text][vc_column_text]

I durant les 24 hores?

Durant les 24 hores, no et preocupis. Tot està preparat. Es faran tot un seguit d’activitats per poder mantenir la teva creativitat i enginy al màxim durant tota la jornada.[/vc_column_text][vc_column_text]

Quins premis podràs guanyar?

Hi haurà molts premis valorats en més de 3.000 €.[/vc_column_text][vc_column_text]

Perquè participar?

Les 24H d’Innovació Barcelona és un esdeveniment on podràs mostrar les teves habilitats a grans empreses de molts sectors diferents.[/vc_column_text][vc_column_text]

Qui organitza l’esdeveniment?

El repte està organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i patrocinat per la Fundación Bankia por la Formación Dual.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:es][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” content_alignment=”left” enable_delimiter=”” style=”heading_style1″ title_font_options=”tag:h1|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:div” subheading_margin=”margin-bottom:30″ heading_margin=”margin-bottom:20″]Preguntas frecuentes[/apress_heading][vc_column_text]

¿Qué son las 24 horas de Innovación Barcelona?

Es un evento que se celebrará durante los días 15 y 16 de abril de 2021. El objetivo es concentrar toda la potencia de creatividad del alumnado de FP durante 24 horas, donde deberán idear, prototipar y presentar una solución a uno de los 24 retos propuestos porr empresas.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Y los horarios?

El día 15 dará comienzo el evento a las 9:00 AM con una introducción hasta las 10:00 AM.
Las 24h empiezan a contar a las 10:00 AM, finalitzando el tiempo de prototipado a las 10:00 AM del día 16.
Finalizado el tiempo para resolver los retos y hasta las 11:30 AM se llevará a cabo la presentación de resultados, de 11:30 a 12:00 AM se hará efectiva la entrega de premios.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Dónde se celebrará el evento?

Este año y dada la situación de pandemia; las 24H de Innovación Barcelona serán completamente online y desde casa. Una gran oportunidad para conocer herramientas útiles de digitalización. Aprovechad la facilidad del formato online.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Necesito ordenador?

Al ser un evento completamente online, precisáis un ordenador y red con los requerimientos mínimos para soportar programas de videoconferencia. En general con cualquier red doméstica y un ordenador apto para realizar tareas ofimáticas habría suficiente. Recomendamos que uséis una red cableada siempre que sea posible.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Cómo se forman los grupos?

Esta edición los grupos se formarán utilizando Eduteams una herramienta desarrollada por el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC). A todos los alumnos seleccionados se les enviará un formulario de personalidad y habilidades y usando IA se formarán grupos máximamente heterogéneos para una colaboración eficiente.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Cuánto cuesta la inscripción?

La inscripción es totalmente gratuita, tanto para el alumnado como para el centro.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Comer en las 24h?

Dispondrás de franjas horarias preestablecidas para realizar cada una de las comidas. [/vc_column_text][vc_column_text]

¿Dormir en las 24h?

En principio tendrás las 24 horas, desde el inicio hasta el final, para poder trabajar pero si quieres descansar, tu y el equipo podréis organizar los descansos de la manera que consideréis óptima. [/vc_column_text][vc_column_text]

¿Quién podrá participar en el evento?

Podrá participar cualquier alumno mayor de edad cursando un Ciclo Formativo de cualquier especialidad.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Dónde puedo encontrar las bases?

En este ENLACE encontrareis el reglamento de las 24H de Innovación Barcelona.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Qué tipo de retos encontraremos?

Los retos serán de diversas especialidades como por ejemplo marketing, informática, salud, fabricación, electrónica, automoción o química entre muchas otras. Las soluciones están abiertas, desde productos, software, servicios, creaciones artísticas, etc. No pongáis límite a vuestra creatividad y originalidad.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Cómo podré hacer el prototipo?

En la presentación del evento se presentarán distintas herramientas que pondremos a tu disposición para poder prototipar la solución al reto.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Y durante las 24 horas?

Durante las 24 horas, no te preocupes. Todo está preparado. Se llevarán a cabo actividades para mantener la creatividad y el ingenio al máximo durante toda la jornada.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Qué premios podrás ganar?

Habrá muchos premios valorados en más de 3.000 €.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Por qué participar?

Las 24 horas de Innovación Barcelona es un evento donde podrás mostrar tus habilidades a grandes empresas de muchos sectores diferentes.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Quién organiza el evento?

El reto está organizado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya y patrocinado por la Fundación Dualiza Bankia por la Formación Dual.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column width=”5/6″][apress_heading sub_title=”” content_alignment=”left” enable_delimiter=”” style=”heading_style1″ title_font_options=”tag:h1|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:div” subheading_margin=”margin-bottom:30″ heading_margin=”margin-bottom:20″]Frequent questions[/apress_heading][vc_column_text]

What are the 24 hours of Innovation Barcelona?

An event that will be held on 15 and 16 April 2021 which aims to concentrate all the creative power of FP students for 24 hours, where they will design, prototype and present a solution to one of the 24 challenges proposed by companies.[/vc_column_text][vc_column_text]

And the schedules?

The event will begin with a presentation on Thursday 15 April from 9 to 10:00 a.m.
The 24hours start at 10:00 a.m. and prototyping ends on Friday 16 April at 10:00 a.m.
The presentation of the results will take place from 10 to 11:30 a.m. and the awards ceremony from 11:30 to 12:00 a.m.[/vc_column_text][vc_column_text]

Where will the event take place?

Due to the situation of the pandemic, this year the 24H of Innovation Barcelona will be completely online and from home. A great opportunity to learn about useful digital tools. Take advantage of the facilities of an online format.[/vc_column_text][vc_column_text]

Do I need a computer?

As a fully online event, you need a computer and network with the minimum system requirements to support video conferencing. In general any home network and computer for office use is enough. Wired connection is recommended whenever possible.[/vc_column_text][vc_column_text]

How are groups formed?

This year the groups will be formed using Eduteams a tool developped by the Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC). Selected students will be sent a personality and skills form in order to create highly heterogeneous teams for efficient collaboration.[/vc_column_text][vc_column_text]

How much does the registration cost?

Registration is completely free for both the students and the school.[/vc_column_text][vc_column_text]

Eating at 24h?

You will have set time periods for each meal.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sleeping at 24h?

In principle you will have 24 hours, from start to finish, to be able to work, but if you want to rest, you and your team can organize breaks in the way you consider most appropriate. [/vc_column_text][vc_column_text]

Who can attend the event?

Students of legal age who are enrolled in a Training cycle in any speciality.[/vc_column_text][vc_column_text]

Where can I find the regulations?

In this LINK you will find the regulation of the 24H of Innovation Barcelona.[/vc_column_text][vc_column_text]

What kind of challenges will we face?

All kind of challenges in fields such as marketing, computer science, health, manufacturing, electronics, automotive or chemistry. And all kind of solutions from products, software, services, artistic creations and so on. There is no limit to your creativity and originality.   [/vc_column_text][vc_column_text]

How can I make the prototype?

In the presentation of the event you will have different tools at your disposal in order to be able to prototype everything you want to propose as a solution to the challenge.[/vc_column_text][vc_column_text]

And during the 24 hours?

During the 24 hours, do not worry about anything. Everything is ready. There will be a series of activities to keep your creativity and ingenuity to the fullest throughout the day.  [/vc_column_text][vc_column_text]

What awards can you win?

There will be many awards valued at over 3.000 €.[/vc_column_text][vc_column_text]

Why participate?

The 24H of Innovation Barcelona is an event where you can show your skills to large companies in many different sectors.[/vc_column_text][vc_column_text]

Who organizes the event?

The challenge is organized by the Department of Education at the Generalitat de Catalunya and sponsored by Bankia Foundation for Dual Training.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][:]