Abans de les 24 hores

Les empreses envien reptes

Inici de les 24 hores

Quatre fases durant les 24 hores

Finalitzades les 24 hores

El jurat premiarà les millors idees