BASES

ORGANITZACIÓ
El Departament d’Educació i CaixaBank Dualiza organitza l’esdeveniment de les 24H d’innovació Barcelona. Les 24H d’innovació Barcelona per CaixaBank Dualiza és un esdeveniment gratuït, obert a diferents públics (estudiants, creatius, professionals, assalariats, empreses, creadors…) a Catalunya i fora d’ella.
Les 24H d’innovació Bcn no és un concurs. És l’oportunitat de participar en una experiència basada en una manera d’aprenentatge actiu de coneixement, vinculat a la innovació i la creativitat. I premia les tres millors propostes amb una acceleració de la seva idea.

1.- Modalitats de participació
Les 24H d’innovació Bcn és un esdeveniment que està obert potencialment a tota persona física major d’edat. No obstant això, tot participant ha d’inscriure’s prèviament a la pàgina oficial de les 24H d’innovació Bcn – www.24hbcn.com abans de la data límit fixada pels organitzadors.

Els organitzadors es reserven el dret de denegar la participació a tota persona si s’arriba al nombre màxim de places o per una altra raó sense haver de justificar la seva decisió.

Aquesta 4a edició té dues modalitats de participació:

 • Una estructura en xarxa anomenada School Hub on es participarà des de cada centre, aquesta participació serà potencialment denegada a les persones no inscrites a les 24H d’innovació Bcn.
 • Participació al 24H d’innovació Bcn en format presencial a l’espai Design Hub Barcelona. Aquesta participació compta amb places limitades.

Els àpats dels participants de la modalitat presencial correran a càrrec depenent de les hores i dia de començament (per exemple de dijous a la nit a divendres al matí) dels organitzadors sota reserva d’inscripció a la pàgina web oficial de les 24H d’innovació Bcn.

No obstant això, els organitzadors no es fan responsables de les despeses d’allotjament i desplaçament dels participants i totes les altres despeses incorregudes pels participants durant les 24H d’innovació Bcn.

2.- Quota de participació
La inscripció i la participació a les 24H d’innovació Bcn és gratuita dins del límit del nombre de places fixes establertes per l’organització.

3.- Modalitats de presentació de reptes per a les 24H d’innovació Bcn
Qualsevol empresa o organització pot presentar un repte gratuïtament durant una edició de les 24H d’innovació Bcn pels canals establerts. Diferents tipus de temes poden ser proposats: un repte d’investigació i desenvolupament, una nova idea, una necessitat, un nou concepte, un problema…

En presentar el repte a la pàgina oficial de les 24H d’innovació Bcn, l’empresa és identificada com a líder del projecte durant les 24H d’innovació Bcn.

Els líders de projectes es comprometen a comunicar només informacions exactes, reals i sinceres. Cada líder de projecte podrà ser preguntat per precisions o justificacions suplementàries pels organitzadors de les 24H d’innovació Bcn.

Els temes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació Bcn romanen confidencials i són únicament transmesos al responsable de les 24H d’innovació Bcn.

Després de la validació del repte, els organitzadors contactaran posteriorment amb cada líder de projecte amb l’objectiu de proposar una síntesi del repte en forma de video que serà desvetllat públicament als participants durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’innovació Bcn.

Tota persona que participa a les 24H d’innovació Barcelona es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i propietat intel·lectual.

Els temes han de ser imperativament presentats a la pàgina oficial de les 24H d’innovació Bcn: www.24hbcn.com. Les presentacions poden estar escrites en català, castellà, anglès.

4.- Modalitats per a la constitució d’equips i atribució de temes
Modalitat School Hub
La constitució d’equips és lliure i no serà imposada pels organitzadors de les 24H d’innovació Bcn. Les normes per a formar els equips són les següents:

 • 8 persones (màxim) per equip. Tot i que es recomana que siguin 7.
 • Recomanem encaridament la constitució d’equips heterogenis compostos per diferents perfils.
 • Els reptes proposats pels diferents líders de projecte seran desvetllats pels organitzadors de les 24H d’innovació® durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’Innovació Bcn.
 • Els organitzadors poden autoritzar o no que diversos equips treballin sobre el mateix repte.


Modalitat presencial

La constitució d’equips la definirà l´organització basant-se en la generació d’equips interdisciplinars i heterogenis compostos de diferents perfils.
Els reptes proposats pels diferents líders de projecte seran desvetllats pels organitzadors durant la cerimònia d’obertura de les 24H d’Innovació Barcelona.

4.1.- Els i les participants, líders dels projectes i jurat es comprometen a:

 1. Cedir la propietat intel·lectual de tot el que es treballa.
 2. Totes les informacions comunicades pels líders de projecte als organitzadors de les 24H d’innovació Bcn queden confidencials fins a l’obertura de les les 24H d’innovació Bcn.
 3. Tots els participants de les 24H d’innovació Bcn es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a que podran tenir accés durant les 24H d’innovació Bcn.
 4. Els líders de projecte tenen la completa propietat intel·lectual de les idees i dels projectes presentats a la pàgina de les 24H d’innovació Bcn. Les 24H d’innovació Barcelona es regirà per la llei de la propietat intel·lectual espanyola.
 5. Els membres del jurat de les 24H d’innovació Bcn es comprometen a respectar la confidencialitat de les informacions a les que tindran accés durant les 24H d’innovació Barcelona.
 6. Els participants es comprometen a enviar la màxima quantitat de resultats i de documents produïts durant les 24H d’innovació Barcelona als líders de projecte que són a l’origen del seu projecte. Els participants i els líders de projecte estan convidats a posar-se d’acord sobre les informacions i els resultats que puguin ser desvetllats durant la presentació de 3 minuts davant del jurat.
  No obstant això, si les parts interessades no poden arribar a un acord, les defenses dels projectes pels equips de desenvolupament es podran dur a terme a porta tancada de manera excepcional sempre que ambdues parts facin una sol·licitud explícita als organitzadors. Els organitzadors es reserven el dret a denegar la demanda sense justificar la seva decisió.
 7. Els organitzadors de les 24H d’innovació Bcn es comprometen a no sol·licitar royalties sobre els resultats obtinguts durant les 24H d’innovació Bcn.
  D’aquesta manera, els líders de projectes i els participants tindran plena llibertat d’explotació i industrialització dels resultats després de les 24H d’innovació Bcn.

4.2. – Designació dels guanyadors de les 24H d’innovació Bcn
Després de les 24H d’innovació Bcn, els equips que participen en la modalitat School Hub enviaran un video de 3 minuts que serà evaluat per l’empresa que ha proposat el repte. Després de la revisió de tots els videos, l’empresa seleccionarà el millor projecte. Decidint els 24 finalistes de la modalitat School Hub. Un jurat format per experts en innovació i emprenedoria avaluaran els 24 finalistes de l’School Hub.

El equips que participen en la modalitat presencial presentaran en 3 minuts els seus treballs davant el jurat compost per experts en innovació i emprenedoria el qual avaluarà els 24 equips.

Tenint en compte les avaluacions dels diferents jurats i de les empreses, un jurat d’experts seleccionarà els tres millors projectes i desenvolupaments efectuats durant les 24H d’innovació Bcn. Als membres d’aquests equips de desenvolupament se’ls reconeixerà el treball realitzat a la clausura de l’esdeveniment.

5.- Valoració dels resultats pel jurat
Els projectes i desenvolupaments seran jutjats pels membres del jurat basant-se en els següents criteris:

 • Originalitat, creativitat i innovació de solucions i conceptes imaginats.
 • Respecte del medi ambient, desenvolupament sostenible de les solucions i conceptes imaginats.
 • Viabilitat tècnica i econòmica de les solucions i conceptes imaginats.
 • Rellevància per a les necessitats dels usuaris de les solucions i conceptes imaginats.


Els guanyadors i líders de projectes autoritzen als organitzadors i socis de les 24H d’innovació Bcn a publicar el seu nom i cognom, les dades de contacte completes de la seva empresa i organització matriu (si correspon) en el context de les accions de comunicació, sense poder reclamar cap dret, i això dins dels límits de confidencialitat del projecte.

6.- Premis Els premis s’establiran per l’organització del 24H d’innovació Bcn i no es divulgaran fins que es diguin els guanyadors, exceptuant el premi de 1.000€ que s’atorga al centre guanyador, que s’avaluarà a través les següents factors:
 • Número d’equips participants
 • Número de shakers participants
 • Publicació en xarxes socials etiquetant a @ImpulsFP, @educaciocat i @caixabankdualiza i utilitzant el # de l’esdeveniment
 • Centre obert 24 hores
 • Qualitat de la retransmissió
L’organització del 24H d’innovació Bcn no es fa càrrec del cost de l’enviament del premi i/o obsequis als guanyadors. No obstant, es dóna l’oportunitat de recollir-los al Departament d’Educació Via Augusta 202-226 o bé fer-se càrrec del cost total de l’enviament. En cap cas l’organització es farà càrrec del cost fora de les fronteres de la Comunitat Autònoma de Catalunya. En cas que el premi sigui en format servei, l’organització només es farà càrrec del cost econòmic del servei i l’ús i gaudir d’aquest. En cap cas el premi inclou el desplaçament dels guanyadors i guanyadores a l’espai on es realitza. Ara bé, l’organització estudiarà la possibilitat d’assumir el cost dels desplaçament dels equips guanyadors només de l’Estat Espanyol, en cap cas de la resta d’equips. Si els equips no accepten el premi, es valorarà l’opció d’oferir el servei en format en línia.

7.- Calendari de les 24H d’innovació Bcn

 • 60 dies abans de l’esdeveniment: Llançament oficial de les convocatòries de projecte, participacions i patrocinadors de 24H d’innovació Bcn.
 • 30 dies abans de l’esdeveniment: Data límit de presentació de reptes.
 • 30 dies abans de l’esdeveniment: Data límit d’inscripcions. Els organitzadors poden tancar les inscripcions si s’arriba al nombre màxim de participants abans de la data límit.

8.- Començament de les 24H d’innovació Bcn

 • 24 hores després del començament: Fi dels desenvolupaments.
 • 24 hores després del començament: Defenses dels projectes davant del jurat (3 min màx.)
 • 1h després de l’última defensa: Deliberació i anunci dels guanyadors.


Aquest calendari pot ser adaptat per l’organitzador en funció de la mesura de l’esdeveniment.

9.- Responsabilitats i renúncies

Tota persona participant de les 24H d’innovació Bcn accepta el present reglament i, es compromet a respectar les clàusules de confidencialitat i de propietat intel·lectual.

El Dept. Educació i CaixaBank Dualiza com a organitzadors de les 24H d’innovació Bcn no poden en cap cas fer-se responsables de qualsevol comportament que falti en aquestes obligacions.

El Dept. Educació i CaixaBank Dualiza com a organitzadors de les 24H d’innovació Bcn així com els representants legals de ESTIA es reserven el dret d’anul·lar la candidatura i participació de tota persona que no respecti aquest reglament, els materials, el local, tercers…

El candidat es compromet a no presentar cap recurs sobre les condicions organitzatives de les 24H d’innovació Bcn, els resultats i les decisions del jurat.

Reglament actualitzat el 3 de gener de 2023